Lekstroom Transport B.V. (voorheen firma W.D. Eerland & Zn.) bestaat sedert 1898 en is al meer dan 100 jaar gevestigd aan "de Lek" ; de rivier waaraan het bedrijf haar naam ontleent.
Van hieruit worden alle activiteiten in binnen- en buitenland ondernomen, variërend van een normaal sleepkarwei tot het gecombineerde weg/watertransport van grote, zware constructies of transporten overzee.

Lekstroom Transport beschikt hiertoe over een vloot van sleep- en duwboten, pontons (waaronder ro-ro pontons),een scala aan equipment (zoals pompen, lieren, etc) voor het uitvoeren van projecten en over een team van vakbekwame medewerkers, waardoor zij voor ieder transportprobleem een oplossing op maat kan aanbieden. Aangezien transporten steeds gecompliceerder worden, verzorgen wij desgewenst ook de engineering van uw project.

Echter, Lekstroom Transport houdt zich niet alléén bezig met vervoer over de Europese binnenwateren. Zij verzorgt ook transporten overzee, inclusief de daarbij behorende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het zeevasten van de lading. Ook gecombineerde weg/watertransporten in samenwerking met wegvervoerders en kraanverhuurbedrijven behoren tot onze activiteiten.

Daarnaast blijft er bij Lekstroom Transport de ruimte om het traditionele sleepwerk uit te voeren, want daar liggen tenslotte de wortels van het bedrijf.

Lekstroom Transport is een relatief klein bedrijf -gemeten naar het aantal medewerkers en de stafbezetting- waardoor een persoonlijk en direct contact met de klant mogelijk blijft.

Om onze klanten optimaal te blijven bedienen, speelt Lekstroom Transport in op marktontwikkelingen door ervoor te zorgen dat de aard en samenstelling van haar werkmateriaal steeds wordt aangepast aan de veranderende behoeften.

We praten tenslotte over dienstverlening.....