In 1998 bestond het transportbedrijf van de familie Eerland honderd jaar.

Op 4 april 1998 werd dit feit herdacht met een feest en is ook het boek ten doop gehouden dat Netty Eerland-Adam heeft geschreven over de geschiedenis van het familiebedrijf.

Het boek Het bedrijf, dat werkt onder de naam Lekstroom Transport BV, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een specialist in het bijzonder vervoer over water. Het beschikt over een vloot van sleepboten en pontons waarmee gecompliceerde transporten over binnen water plaatsvinden. Dat varieert van bruggen, helikopterplatforms, kranen en roestvrijsta len tanks tot het vervoer van de zwaarste scheepsschroef ter wereld.

Het begint allemaal in 1898 als oprichter Willem Daniël Eerland een aak koopt waarmee hij alle voorkomende werkzaamheden uitvoert. Na de aak uit 1898 volgen als snel meer schepen. Zo wordt in 1908 een motorvrachtschip op stapel gezet. In de jaren twintig van deze eeuw zijn er drie schepen in de vaart. W.D.Eerland Sr. Twee sleepboten ('Lekstroom I' en 'Lekstroom II') en een vrachtschip met de naam 'Jan'. Er wordt een N.V. opgericht onder de naam 'Scheepvaart Maatschappij Lekstroom'. In kasboeken uit die jaren is te lezen dat de lading varieert van bouwmaterialen en puin tot pulp in de bietencampagne.

In 1937 komt zoon Jan in het bedrijf werken en voor hem wordt eind jaren dertig een sleepboot gebouwd met de naam 'Lekstroom III'.

Lekstroom III De Tweede Wereldoorlog gooit roet in het eten en na de oorlog moet de familie opnieuw beginnen omdat de bezetter een deel van de vloot heeft gevorderd. De firma W.D. Eerland & Zn. wordt opgericht en er wordt een nieuwe sleepboot besteld bij de scheepswerven van J. en K. Smit te Kinderdijk ('Lekstroom IV'). Anno 1998 is deze sleepboot nog steeds in de vaart, alhoewel van het oorspronkelijke schip weinig meer over is. In de jaren van wederopbouw groeit ook het bedrijf voorspoedig. Zoon Jan neemt het roer van vader Willem Daniël over en specialiseert zich in het vervoer van bijzondere lading. Er komen steeds meer sleepboten en pontons in de vaart en in 1973 komt de zoon van Jan Eerland de gelederen versterken. Zo is in de persoon van Pieter Eerland de derde generatie actief in het bedrijf.

In 1981 trouwt Pieter Eerland met Netty Adam en op hun beurt nemen zij het roer over van vader Jan Eerland. De firma wordt omgezet in een BV met de naam 'Lekstroom Transport BV' en zo komt na jaren het woord 'Lekstroom' weer terug in de bedrijfsnaam. Het bedrijf wordt verder uitgebouwd en beschikt anno 1998 over een moderne vloot om gecompliceerde transporten uit te voeren.

Zo worden regelmatig grote roestvrijstalen tanks vervoerd vanuit Sneek naar Rotterdam of Antwerpen. Deze transporten vinden plaats over relatief kleine binnenwateren en bij de passage van bruggen en sluizen bedraagt de speelruimte in hoogte en breedte meestal niet meer dan enkele centimeters. Bij dergelijke transporten moet ook de Kostverloren Vaart in Amsterdam bevaren worden en het is altijd een imposant gezicht om 17 meter hoge tanks op een ponton dwars door de stad te zien varen, waarbij het uiterste wordt gevraagd van de stuurmanskunst van de sleepbootkapiteins die het ponton slepen. kraan Hetzelfde speelt zich af wanneer grote havenkranen worden vervoerd voor Kranenfabriek Figee in Haarlem.

Ook in Duitsland heeft het bedrijf een goede naam opgebouwd wanneer sprake is van technische en nautische hoogstandjes. Op de Duitse kanalen worden veel bruggen vervangen en daarvoor wordt regelmatig een beroep gedaan op Lekstroom Transport. Het gaat dan om het uitvaren van oude bruggen en/of het invaren van nieuwe bruggen.

Het eerder genoemde jubileumboek met de titel 'Eerland Lekkerkerk' schetst een levendig beeld van de geschiedenis van familie en bedrijf en is rijk geïllustreerd. Het is onder andere te koop bij de boekhandel van het Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam (ISBN 90-9011559-5)

www.schuttevaer.nl/Archief/0498/eerland.htm
het boek